Cennik

 

Konsultacja psychologiczna

(wywiad oraz dwukrotna obserwacja dziecka  - zakończone pisemnym wynikiem konsultacji)

300zł

Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców

(60 minut)

150zł

Konsultacja lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

120zł

Psychoterpia indywidualna (60 minut)

 150zł

Psychoterapia rodzin

                         150zł

Psychoterapia par

                         150zł

Badanie psychologiczne (z pisemnym wynikiem)

200zł

Konsultacja neurologopedyczna - diagnoza typu zaburzeń mowy (wywiad, dwukrotna obserwacja, pisemny wynik)

300zł

Diagnoza logopedyczna (z pisemnym wynikiem)

200zł

Diagnoza integracji sensorycznej (trzykrotna obserwacja dziecka, omówienie obserwacji z rodzicem, pisemny wynik konsultacji)

300zł

Zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI (50 minut)

80zł

Zajęcia grupowe (50 minut, raz w tygodniu)

200zł miesięcznie

Cykl zajęć LOGO-motywka!

(cykl 15 zajęć; zajęcia trwają 50 minut)

900zł

(płatne w trzech ratach po 300zł)

Cykl zajęć Zabawy na start!

(cykl 15 zajęć; zajęcia trwają 50 minut)

900zł

(płatne w trzech ratach po 300zł)

Warsztaty tematyczne dla Rodziców 

70zł od uczestnika