Zespół

psycholog 

ASzUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Jest psychologiem dziecięcym, zajmuje się zarówno wspomaganiem rozwoju dzieci o typowym przebiegu rozwoju jak i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Współpracowała z Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka min. projektując zadania testujące poziom rozwoju rozmienienia społecznego dzieci 12 i 18 miesięcznych. Brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania się i rozwoju społecznego” prowadząc badania przesiewowe. 

Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadząc zajęcia dydaktyczne. Prowadziła zajęcia Stymulowanie rozwoju dziecka, obecnie realizuje autorskie zajęcia Terapia małego dziecka z autyzmem. Jest współautorką publikacji Zabawy dla dzieci z autyzmem oraz autorką wielu szkoleń i warsztatów dla rodziców, specjalistów i studentów.

 

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

ZSUkończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w 2000 roku. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Oddziale i Poradni Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. Św. Ludwika w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Ukończyła szkolenie całościowe do certyfikatu psychoterapeuty.

 

 

psycholog, psychoterapeuta

AS

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej. Posiada doświadczenie w  zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, konsultacji dla rodziców oraz zajęć terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. 

Ukończyła całościowy kurs  Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. Zajmuje się pracą z rodziną w zakresie poradnictwa, wsparcia i terapii w ujęciu systemowym.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTP.

 

 

pedagog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom. Od wielu lat zajmuje się zarówno diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju jak i wsparciem ich rodziców. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów dla rodziców i wychowawców, wspierających ich kompetencje wychowawcze. Pracuje w Centrum Autyzmu, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Na przestrzeni lat wprowadziła wiele autorskich projektów tj. „Klub aktora” dla młodzieży z autyzmem, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców pod hasłem „Porozmawiajmy o…”

We współpracy z Wydawnictwem WiR oraz Wydawnictwem Harmonia tworzy pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

 

 

neurologopeda
MPWJest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, głuchoty i mózgowego porażenia dziecięcego prowadzone przez prof. T. Gałkowskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Ich Rodzinom prowadzone przez Fundację Synapsis w Warszawie.Jest także logopedą – absolwentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami, zdobyte w pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych. Jest współautorem książki „Jak ćwiczyć komunikację społeczną u osób z autyzmem” oraz międzynarodowego programu multimedialnego „How to talk to be understood” przeznaczonego do nauki prowadzenia rozmów w sytuacjach społecznych dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

 

psycholog, pedagog specjalny

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia licencjackie z pedagogiki specjalnej (specjalizacja Oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pegagogicznym. Na studiach psychologicznych realizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbyła praktyki w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii oraz w szkole dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Odbyła dwuletni staż w OTE Kangur, a następnie prowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości oraz zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące związków między rozwojem poznawczym i społecznym dzieci. Brała udział w kilku projektach badawczych oraz prowadziła własny grant badawczy Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Współprowadzi autorski kurs dla studentów psychologii U progu szkoły: ocena i trening umiejętności samoregulacji dzieci 6-letnich. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

logopeda

JNUkończyła studia na kierunku Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ”Ignatianum” w Krakowie. Od wielu lat fascynuje się rozwojem komunikacji małego dziecka.

Jest logopedą zajmującym się zarówno  terapią dzieci niemówiących jak i dzieci z opóźnionymi i niedokończonym rozwojem mowy.

 

psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku Psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także Pedagogikę specjalną o specjalności Resocjalizacja na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczka całościowego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskane w  Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu w poradni dla dzieci z autyzmem, w przedszkolu terapeutycznym, a także jako wolontariuszka projektów wspierających osoby niepełnosprawne oraz chorujące psychicznie.

psycholog

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii zdrowia. Ukończyła również Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie swoją wiedzę poszerza w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażów m.in.:
w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii Osób Dorosłych  w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei”. Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

 

 

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Informatyczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskała w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 3096).
Na co dzień pracuje w Centrum Autyzmu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i edukacyjnych oraz integracji sensorycznej. Jest współtwórcą projektu „CtrlAutyzm- zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera z zakresu nauki podstaw programowania w języku Scratch.
Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

psycholog

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka. Odbywała praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej, a także w ośrodkach zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka. Prowadziła lub współprowadziła indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami o typie autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym. W ramach stażu w OTE Kangur współprowadziła zajęcia stymulujące rozwój twórczości. Prowadziła zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, mające na celu popularyzację wiedzy psychologicznej. Współprowadziła warsztaty dla nauczycieli i dla osób opiekujących się małymi dziećmi. Od 2011 roku uczestniczy w realizowanym w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projekcie „Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji”. 

neurologopeda

KMUkończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska z logopedią, oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedyczna, w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Odbywała praktyki logopedyczne w kilku krakowskich ośrodkach, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, oraz praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Prowadziła także wolontariat logopedyczny na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

psycholog, trener

Ukończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizując ścieżkę Psychologii Klinicznej Dziecka. Obroniła pracę dyplomową na temat obrazu samego siebie i funkcjonowania społecznego dzieci z cechami ADHD w okresie późnego dzieciństwa. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii UJ oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół tematu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania wsparcia jego rodzicom.
Ukończyła Kurs Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i projektowaniu szkoleń. Pracowała  rownież jako trener.

 

 

psycholog

PZUkończyła studia na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrealizowała studia magisterskie Etyka- mediacje i negocjacje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi oraz wymagającym stymulowania rozwoju.

Praktykę zdobywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krakowie, Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Interesuje się wspomaganiem sprawności poznawczych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.  Współpracuje z przedszkolami.

 

 

Logopeda, polonistka, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w specjalistycznych ośrodkach (m.in. w Centrum Maltańskim, Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce), wieloletniej pracy w przedszkolu jako nauczyciel i logopeda, a także współpracując z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka w projekcie badań nad opóźnionym rozwojem mowy pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej.
Jest certyfikowanym trenerem programu Hanen „Learning Language and Loving It”, kanadyjskiej metody wspierającej rozwój mowy i komunikacji dzieci we wczesnym dzieciństwie. Ponadto ukończyła szkolenia z zakresu: opóźnionego rozwoju mowy, SLI – specyficznych zaburzeń językowych, terapii wad wymowy oraz terapii małego dziecka z autyzmem.

 

 

fizjoterapeuta, specjalista korekcji wad postawy, terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia

Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (Nr certyfikatu 4252). Jest absolwentką kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie również ukończyła studia podyplomowe z zakresu korekcji wad postawy oraz studia stacjonarne trzeciego stopnia, uzyskując w roku 2014 stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i neuroortopedycznymi oraz profilaktyki, diagnozowania i leczenia wad postawy ciała u dzieci. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz realizuje naukowe projekty badawcze. Jest autorką publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia na kierunku pedagogika rewalidacyjna o specjalności oligofrenopedagogika, a następie studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna na Uniwersytecie  Pedagogicznym w Krakowie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej uzyskane w  Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Podsiada doświadczenia pracy z dziećmi w krakowskich przedszkolach i poradniach.

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne.Jest fizjoterapeutą dziecięcym, posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oraz w przedszkolu integracyjnym. Brała udział w projektach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.Prowadzi zajęcia z  wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, koncepcji PNF oraz elementów innych metod neurorozwojowych. Obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.