Warsztaty psychoedukacyjne

 
 

Warsztaty psychoedukacyjne

To co pozwala nam kompetentnie wspierać rozwoju to wiedza - naukowa i (wynikająca z niej) praktyczna. Zapraszamy na warsztaty dotyczące wspieranie wybranych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży.

 

KOMPETENTNY WYCHOWAWCA

 

Szkolenie o charakterze warsztatowym dla nauczycieli przedszkolnych oraz innych osób zaangażowanych w edukację i wychowanie przedszkolaków.

Prowadzone szkolenia ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających kompetentnie wspierać rozwój przedszkolaków. Wszystkie spotkania będą łączyły prezentację wybranych treści z obszaru psychologii dziecka z warsztatami (ćwiczeniami praktycznymi, analizami przypadków).

Uczestnicy kursu lepiej zrozumieją mechanizmy stojące za zachowaniem dzieci oraz nabędą umiejętności adekwatnego reagowania na zachowania, emocje i potrzeby dzieci w grupie.

Tematyka

·Wpływ oczekiwańi działań wychowawcy na rozwój poznawczy i osobowość dziecka.

·Potrzeby poznawcze i emocjonalne dzieci jako regulator ich zachowania.

·Budowanie współpracy z dzieckiem i grupą dzieci.

·Pułapki nagradzania i oceniania

·Budowanie poczucia własnej wartości i motywacji dzieci.

·Rywalizacja i współdziałanie w grupie.

·Uczenie zasad i stawianie granic.

·Tworzenie dobrej relacja nauczyciela z rodzicem.

Koszt udziału w kursie 18 godzinnym (6 spotkań po 3 godziny) wynosi 360zł.

Najbliższa edycja - listopad 2016